Altimetria Collado de Palomita

DISTÀNCIA

14,0 km

Pendent

4,1 %

desnivell

584 m+

altitud mAx

1.699 m

% terra

23 %

Mapa del track

Comentaris destacats

Pujada tranquila i que, malgrat tres quartes parts són asfalt, en molts trams es troba força deteriorat.

S’arriba molt a prop del Puerto de Cuarto Pelado, però en aquest punt es segueix pujant per pista fins al Collado de Palomita.

Pista en bon estat, tot i que s’empina!

Inclosa a la ruta del maestrazgo Loop. L’altra vessant es troba asfaltada i si es fa per l’estret del riu Palomita la carretereta és espectacular.Fotos Collado de Palomita per Cantavieja

Collado de Palomita