Altimetria St Joan de l’Erm

Altimetria St Joan de l'Erm Noves de Segre

DISTÀNCIA

27,0 km

Pendent

4,2 %

desnivell

1.234 m+

altitud mAx

1.723 m

% terra

52 %

Mapa del track

Comentaris destacats

Pujada a Sant Joan de l’Erm en gravel des de la cruïlla de la c-14 a Noves de Segre. Una opció tranquila i bonica travessant boscos i poblets per totes les muntanyes del Cantó.

Combina trams d’asfalt i pista, sempre ciclable. La pendent mitjana no supera en cap kilòmetre els dos dígits, i només té trams puntuals de major duresa.Fotos St Joan de l’Erm