Altimetria de Tarayuela

DISTÀNCIA

9,4 km

Pendent

4,2 %

desnivell

400 m+

altitud mAx

1.695 m

% terra

100 %

Mapa del track

Comentaris destacats

Pujada amb dues parts molt diferenciades en quant a duresa. La pista és en general ample i bona.

A 1km més enllà del punt alt s’arriba al Mirador de Tarayuela, amb vistes sobre Cantavieja, capital històrica de l’Alt Maestrat.

La pujada està inclosa a la ruta Maestrazgo Loop de Montañas Vacías.


Ruta Maestrazgo Loop, de Montañas Vacías

Consulta la seva web!

Fotos Puertomingalvo